How to Make Tasty Uji ya Ndimu

Uji ya Ndimu. Jinsi Ya Kutengeneza Achari Ya Ndimu. Jinsi Ya Kutengeza Juice Ya Ndimu Na Carrot Tamu Sana Na Nzuri Kwa Afya Lime Carrot Juice. Ndimu ni tunda la mndimu (Citrus aurantiifolia), mti wa familia ya michungwa (Rutaceae).

Uji ya Ndimu Chukua bakuli la kuchanganyia, toa paws tatu za mchele uziweke kwenye Chukua blender ya mkono saga Michele huu kwenye bakuli mpaka uwe uji mzito na laini. Faida ya ndimu katika mwilini sheikh abdulrahman abuu bilaal. Ndimu kavu nyeusi inatumikana sana kwenye mapishi ya nchi za kiarabu na pia Iran na sehemu za India kwenye mapishi. You can cook Uji ya Ndimu using 4 ingredients and 4 steps. Here is how you achieve it.

Ingredients of Uji ya Ndimu

  1. You need 1 cup of water.
  2. It's of Sugar.
  3. You need of Juice 1 lemon.
  4. You need 1/2 cup of soghurm flour.

Uji ya Ndimu instructions

  1. Boil water in sufuria.
  2. Mix flour and water to make thin batter like consistency. Add to boiling water stirring vigorously to prevent any lumps forming.
  3. Keep stirring the uji and adding water until you get your desired consistency. Let bubble on. Add freshly squeeze lemon and sugar. Stir take off heat.
  4. Drizzle over milk or yoghurt for flavor before serving.

Next Post Previous Post